Lịch sử hình thành
phone
 • logo header
search
 • Tiếng Việt
 • English

Lịch sử hình thành

 • Từ 01/11/2007 đến hết 31/5/2008: Trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).
 • Từ 01/6/2008 đến hết 31/8/2009: Trực  thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
 • Từ 01/9/2009 đến nay: Trực  thuộc Tổng  Công  ty  Cổ  phần  Dịch  vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).
 • Từ năm 2009: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Trụ sở Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (Nay là Trụ sở Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – PvcomBank).
 • Từ năm 2010: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam (VPI Tower).
 • Từ tháng 01/2011: Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần với tên  gọi: Công ty Cổ  phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí.
 • Tháng 5/2011: Đổi tên giao dịch và tên viết tắt tiếng Anh với tên gọi mới là Petrosetco Assets Management JSC (PSA).
 • Tháng 8/2013:  PSA được Tập đoàn Dầu khí giao tiếp nhận quản lý và khai thác Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa.
 • Từ năm 2014 đến nay: PSA đã trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực quản lý – vận hành – khai thác bất động sản. PSA không ngừng mở rộng thị trường tại khu vực Bắc-Trung-Nam, đấu thầu thành công và cung cấp dịch vụ tại nhiều công trình lớn thuộc sở hữu của các Tập đoàn kinh tế cũng như các cơ quan nhà nước, tư nhân khác như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trung tâm dữ liệu ngân hàng và Trung tâm thanh toán quốc gia, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Hà, Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK HOME… và nhiều công trình, khách hàng khác.
TOP